Año 2017

1º Exposicón colectiva con Asociaciòn FotoSíntese  

                Titulo: "Do Luscofusco ao albor"

Inauguración en "La Molinera" 

"Dentro do Outono Fotográfico de Ourense "

Año 2017

 Participo en la "XVI Romaría Etnográfica Raigame 2017"

Concurso de Fotografía

Accesit a Mejor fotografía.

Titulo: O Pasado

Año 2018

1º *- Exposición colectiva con Asociación FotoSíntese

        "Luces e Sombras"

Noviembre del 5 al 30 

Titulo: "Abstracción Geométrica I" Y "Abstracción Geométrica II"

Inauguración en "Espazo Xoven" 

Ourense

2º *- Y Del 1 al 15 de Diciembre de 2018 

 En " Arenteiro Fotográfico de Carballiño"

Año 2019

Exposición en "II Romería Feminista" 

 Barbadas (Ourense)

Mahila

Danza